На 25.03.09 г., в гр. Ямбол се учреди „Съюз на зърнопроизводителите от област Ямбол“ с 38 членове-учредители и 7 души управителен съвет. Така Националната асоциация на зърнопроизводителите се увеличи с още една регионална структура, която ще работи за разрешаване на проблемите в сектора и ще защитава интересите на зърнопроизводителите. На учредяването бяха поканени членове от УС на НАЗ-Председател Радослав Христов, зам. Председател Николай Киров и г-н Петър Байчев от „Сдружението на земеделските производители от Сливен” . Те представиха пред своите колеги от областта структурата на НАЗ, наболелите проблеми, по които се работи и самият процес на работа на браншовата организация, както в национален мащаб, така и на регионално ниво, позовавайки се на натрупания опит.

На учредителната сбирка в хотелски комплекс „Кабиле“ се събраха над седемдесет агробизнесмени и производители от региона. Ямболска област бе една от малкото в страната без своя браншова организация на земедеделските производители, в обсъждането на важни за отрасъла проблеми агробизнесът от региона разчиташе на своите колеги от съседните области. Учредителното събрание определи седемчленен управителен съвет, в който влязоха агробизнесмените Христо Николов, Динко Жеков, Димитър Попов, Андон Чемширов, Стоян Александров, Иван Дешунев и Михаил Шефкенов, който бе избран за председател на Управителния съвет на Съюза на зърнопроизводителите от Ямболска област. Гости на събранието бяха кметът на община Ямбол Георги Славов, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов, както и представители на браншовите съюзи в Сливен, Стара Загора и Бургас. Съдебната регистрация на Регионалния съюз в Ямбол предстои в близките седмици.

Състоя се и заседание на УС на НАЗ в с. Арбанаси. На него се взе приоритетно решение да се настоява за изготвяне на вид Наръчник за най-често допусканите грешки при идентификацията на земеделските парцели и конкретните санкции при допусканите грешки и несъответствия. При наличието на такъв справочник с информация и запознаването на земеделските производители с него, ще се работи в посока намаляване до минимум на такива допускани грешки и ще се оптимизират процедурите по идентификацията. Такъв един процес трябва да улесни работата на ДФ „Земеделие-РА”с цел зърнопроизводството да бъде сектор, в който да се работи качествено и целенасочено в условията на световната икономическа криза. Това ще спомогне и за усвояване на по-голяма част от евросредствата.

НАЗ взе решение да съдейства на ДФ „Земеделие” за организирането на информационни семинари по региони в цялата страна, на които да бъдат поканени земеделски производители от конкретните райони, за да бъдат запознати с текущи процедури като например тези по идентификацията на земеделските земи. Такива семинари ще стартират в най-кратък срок.