Производство и търговия със селскостопанска продукция, семена и торове
Наемаме и закупуваме земеделска земя в районите, където обработваме
Спазваме еколого-съобразно отношение към земята
Ако искате да продадете земя или да я отдадете под аренда, свържете се с нас
Shadow
Slider

За Нас

„Жекови-Тенево” ЕООД е създадена през 1996 г. Занимава се с производство, преработка и търговия със зърнени и маслодайни култури. Компанията инвестира не само в земеделски земи, но и в технологии и оборудване. Дружеството обработва земеделска земя на територията на община Тунджа, област Ямбол.

Аренда

Арендоваме над 25 000 дка земеделска земя в землищата на гр. Ямбол и селата: Тенево, Маломир, Коневец, Дряново, Драма, Каравелово, Ханово, Инзово, Окоп и др. Основната ни дейност е производство и реализация на зърнени култури – хлебна и твърда пшеница, рапица, пивоварен и фуражен ечемик, нахут, овес, маслодаен и шарен слънчоглед, царевица, люцерна и кориандър.

Изкупуваме земя

Ние продължаваме да наемаме и закупуваме земеделска земя в районите, където обработваме земя с цел повишаване на ефективността от работата ни и постигане на Европейските стандарти, за еколого-съобразно отношение към земята.

Продукти

Шарен Слънчоглед
Маслодаен слънчоглед
Нахут
Рапица
Хлебна Пшеница
Твърда Пшеница
Люцерна
Кориандър
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

 

„ЖЕКОВИ – ТЕНЕВО” ЕООД
ул. Хан Тервел 65
8600 Ямбол
тел.: + 359 46 665 001
E-mail: office@jekovi.com